ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТАИ ЗА ГОСТИ „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Уважаеми гости, за приятната и безпроблемна почивка в Стаи за гости „Генерал Гурко“ Ви молим да се запознаете с настоящите Правила.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

С извършването и потвърждаването на резервацията на Стаи за гости „Генерал Гурко“ автоматично се приема за сключен Договор за настаняване и нощувки между собственика на имота и представителя на гостите, извършил резервацията и заплащането. Договорът влиза в сила с извършване на пълното плащане на цената. Молим Ви най-учтиво при Вашето настаняване да прочетете внимателно тези Правила и по време на Вашия престой да ги съблюдавате и изпълнявате като Ваши задължения и отговорности по сключения Договор.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТАИ ЗА ГОСТИ „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ (КЪЩАТА):

Спазване на обществения ред:
В случаи на нарушаване на обществения ред (силен шум и музика след 23:00 часа) и подаден сигнал към органите на реда, гостите поемат цялата отговорност за последствията от извършеното нарушение. Ако бъдат наложени от органите на реда санкции, глоби, актове, фишове и други наказания, предвидени от българското законодателство, то те се покриват изцяло от гостите, извършили нарушенията.

Време на настаняване и освобождаване:

 • Час за настаняване: след 14 ч.
 • Час на освобождаване на стаите: до 12 ч. на обед
 • Късно освобождаване: при възможност.
 • Ранно настаняване: при възможност и получено потвърждение - не подлежи на допълнително заплащане.

Настаняване:

 • Възможности за настаняване: Къщата разполага с 3 стаи за гости – една стая със спалня за двама човека, една единична стая, една стая със спалня за двама човека и разтегателен диван с опция за спане на двама човека. Отделно в обща дневна на вторият етаж Къщата разполага с още един диван с допълнителна възможност за спане на двама човека.
 • Домашни любимци: Съжаляваме, но домашни любимци не се допускат в Къщата.
 • Цена: Обявената цена е за един брой нощувка за цялата Къща и се заплаща напълно преди настаняване. Тази цена включва ДДС и туристическа такса и не зависи от възрастта на гостите. Плащането се осъществява по банков път - 50% до три дни след направената резервация, а остатъкът от сумата в деня преди пристигането.
 • Указания за ползване на оборудването: Във всяка стая е на разположение Инструкция за ползване и експлоатация на оборудването, електрическите съоръжения, камината и другите устройства, намиращи се в помещенията на Къщата. За безпроблемното ползване на оборудването и от съображения за сигурност, след настаняването си гостите са длъжни да се запознаят и съобразяват с дадените указания и инструкции.
 • Щети и загуби: Гостите се съгласяват да се отнасят към имуществото на Къщата с грижата на добър стопанин. Преди напускането им се проверява състоянието на помещенията и при установяване на нанесени щети и липси същите се заплащат в двоен размер по пазарни цени.
 • Всички щети и загуби, причинени по време на наемния периода на гостуване, са отговорност и за сметка на гостите. В случай на установяване на прекомерни и неприемливи загуби или повреди, по всяко време от престоя собственикът или негов представител може да изискат от гостите и техните съпътстващи лица, включително и допълнителни посетители, да освободят Къщата незабавно, без гостите да имат право да претендират за обезщетение или възстановяване на платената от тях сума.

 • Достъп: Къщата и оборудването в нея са на разположение за пълноценно ползване от гостите по време на наемния период. Въпреки това собственикът, негов представител и в тяхно присъствие - други служители и изпълнители, може да се нуждаят от достъп до Къщата по време на престоя за целите на поддръжката, за предоставяне на допълнителни услуги, поискани от гостите, и др.подобни. Собственикът или негови отговорни представители имат абсолютното право на достъп до Къщата по всяко време, без за това да е необходимо предварително съгласуване и предупреждение.
 • Брой гости: Броят на гостите (възрастни и деца) по време на престоя не трябва да надвишава броя на спалните места, посочени в потвърждението на резервацията.
 • Норми на поведение и дължима грижа: Къщата е разположена в централната част на град Велико Търново. От гостите се изисква да спазват приетите норми на поведение в обществото и да гарантират и осигурят, че всички те, съпътстващи лица и други посетители ще се държат по подходящ разумен начин. Незаконни или неморални дейности, включително хазарт, проституция, наркотици, притежаване или използване на пиротехнически средства, притежаване или използване на огнестрелни и други оръжия без надлежно разрешително, както и на всякакви други общоопасни средства, са строго забранени.
 • Музика и силен шум в рамките на определените норми са позволени до 23 ч.

 • Ценности и сигурност: Всички ценности и имущество, притежавани и използвани от гостите, внесени от тях в Къщата, са под тяхната лична отговорност и грижа. Нито собственикът на Къщата, нито неговите представители поемат каквато и да било отговорност за загуба или повреда на имущество, притежавано от гостите. Гостите са отговорни за имота по време на наемния период и следва да осигурят и гарантират, че всички прозорци и врати са затворени и заключени в случаите, в които те се намират извън Къщата. Всяко действие или бездействие на гостите, съпътстващите ги лица и посетителите, което може да отхвърли или да накърни условията на застраховката на имота и/или води до загуби, повреди и/или щети е отговорност на гостите.
 • Жалби и оплаквания: Наше задължение е да предприемем всички възможни мерки, за да осигурим на гостите приятен и пълноценен престой. Ако гостуващите имат проблем по време на наемния период, те трябва да уведомят отговорния представител на собственика, който веднага ще се отзове и постарае да реши проблема. За да може жалбата на гостите да бъде разгледана и удовлетворена, те трябва да съобщят за възникнали проблеми докато са на място през периода на тяхното гостуване. Жалби и оплаквания след края на гостуването и освобождаването на Къщата няма да бъдат разглеждани и вземани под внимание.
 • Локация: Адресът на Стаи за гости „Генерал Гурко“ е гр.Велико Търново, ул.“Генерал Гурко“-29.
 • Място за паркиране: Стаи за гости „Генерал Гурко“ разполагат с две места за паркиране пред къщата, като не се дължи допълнително заплащане.